Číst Nový zákon v originálu se můžete naučit i doma. Vychází učebnice novozákonní řečtiny

Číst Nový zákon v originálu se můžete naučit i doma. Vychází učebnice novozákonní řečtiny

Nakladatelství Biblion připravilo druhé vydání oblíbené učebnice Novozákonní řečtina pro každého. Vedle důkladné revize získala učebnice také zvukový záznam výslovnosti. Díky vysoce efektivní metodě je i samostudiem možné naučit se číst a rozumět Novému zákonu v původním jazyce.

Tato učebnice novozákonní řečtiny je vhodná jak pro studenty teologie, tak i pro samouky. Čtenáře už od první lekce vede ke čtení biblických pasáží. Neustálé nahlížení do slovníku není potřeba – studenti v každé lekci pracují s nově představenými slovíčky. Každý probraný gramatický jev se ihned po výkladu procvičuje. Učebnice rovněž uvádí studenty do zásad překladu a učí oceňovat biblické překlady komplexně, krátce a zajímavě odkrývá vliv biblické hebrejštiny na novozákonní řečtinu a seznamuje studenty i se základy textové kritiky.

K učebnici je nově dostupný zvukový záznam slovíček a lekcí ve výslovnosti, která je řecké novozákonní výslovnosti mnohem bližší než tradiční česká školská výslovnost. Tento přehledný úvod do jazyka Nového zákona provádí studenty od prvního seznámení s řeckou abecedou a prvními slovíčky až ke schopnosti pracovat s řeckým textem na vysokoškolské úrovni.

Učebnice je vhodná jako pomůcka pro:

  • intenzivní 6-týdenní jazykový kurz
  • dálkové studium při zaměstnání
  • denní studium v rámci akademického programu
  • samostudium (s mentorem či bez)

Nový zákon je pozoruhodná sbírka spisů. Žádná jiná kniha neměla hlubší vliv na dějiny světa. Pokud toužíte studovat Nový zákon, velmi vám pomůže, budete-li jej moci číst v originálním jazyce. S pomocí tohoto kursu je možné se učit novozákonní řečtinu rychle, dokonce i když jste se nikdy předtím nepokoušeli učit se žádný cizí jazyk. Už v první hodině začnete číst a přemýšlet nad jedním z novozákonních textů. Po sedmnácti krátkých lekcích začnete číst celé vybrané pasáže z Nového zákona a ke konci kursu budete schopni číst většinu Nového zákona bez stálého nahlížení do slovníku, protože mnohé z řečtiny už budete uchovávat v dlouhodobé paměti. Budete také mít představu o struktuře řeckého jazyka a jeho gramatiky, budete schopni používat komentáře, které poukazují na řecký text, a poroste vaše překladatelská obratnost.

(ukázka z úvodu knihy)

John H. Dobson (1929–2005) byl anglikánský pastor a mezinárodně uznávaný pedagog, který svou vysoce efektivní metodou pomohl tisícům studentů v mnoha částech světa, aby se naučili číst a chápat biblické texty v jejich původních jazycích.

Učebnice vychází 9. prosince 2022. Do té doby objednávejte v předprodeji s 20% slevou.