Co je společné všem křesťanům? Rowan Williams v nové knize promýšlí základy víry

Co je společné všem křesťanům? Rowan Williams v nové knize promýšlí základy víry

Poutavě napsaná knížka Rowana Williamse přibližuje význam základních prvků křesťanství a s pozoruhodným smyslem pro různé perspektivy zve církevně zakotvené věřící i lidi hledající k přemýšlení o tom, co znamená křest, četba Bible, eucharistie a modlitba.

„Když jsem dostal za úkol přečíst knížku Rowana Williamse a podíval se do obsahu, nebyl jsem nijak nadšen. Měl jsem pocit, že mi o křesťanství nemůže říct nic nového. Ale pořádně jsem se mýlil,“ napsal o knize Žít jako křesťan jeden recenzent. A je to možná jedna z jejích nejvýstižnějších charakteristik.

Rowan Williams se v prvním svazku své přístupné, a přitom fundované trilogie Žít jako… nezabývá věroukou, ale staví na tom, co křesťané odjakživa a všude dělají – křtí se, čtou Bibli, slaví eucharistii a modlí se. Williams má dar jít do hloubky, a přitom zůstat srozumitelný. Ve svých úvahách dokáže propojit vzdělání profesora z Oxfordu a Cambridge s pochopením pro dnešní otázky. Hledá v různých tradicích, aniž by je znásilňoval, a dokáže pro jiný pohled zaujmout i čtenáře, kterým vlastní nejsou. Nenápadně nás tak učí, jak zůstat uprostřed pestré lidské společnosti sami sebou a přijímat odlišnost druhých jako obohacení, nikoli jako ohrožení.

Tyto vlastnosti ostatně Williams osvědčil i jako někdejší canterburský arcibiskup a hlava celého Anglikánského společenství, když se snažil posouvat svou církev k řešení problémů současného světa, a přitom ji nerozštěpit a udržet všechny strany v dialogu. Není proto divu, že mezi jeho čtenáři najdeme křesťany od těch nejpravověrnějších až po ty marginální a mírně výstřední.

Kniha vychází 23. května 2024. V nabídce nyní v předprodeji s 20% slevou.

Kniha vychází 23. května 2024. V nabídce nyní v předprodeji s 20% slevou.

V knize Žít jako křesťan si Williams neklade za cíl napsat stručnou příručku křesťanství, ale jde mu o to jít na dřeň, k tomu, na čem skutečně záleží. Být pokřtěn tak pro něj neznamená vést způsobný život jedničkáře, nýbrž vydat se na cestu, která je současně životodárná i nebezpečná. Být Božím synem nebo dcerou totiž znamená vydávat se do srdce chaosu ve světě i ve vlastním nitru. Kdyby si Williams liboval ve velkých slovech, můžeme si představit, že by podtitul knížky, která vznikla přepisem cyklu přednášek pronesených v canterburské katedrále, mohl znít třeba i Pozvání k plnosti.

Rowan Williams (* 1950) je významný britský teolog, básník a veřejný intelektuál, který stál po deset let v čele anglikánské církve a světového Anglikánského společenství. Jeho přístup v sobě pojí hluboké znalosti dějin křesťanského myšlení se zájmem o současný svět.

Položíme-li si otázku „Kde najdeme ty, kteří byli pokřtěni?“, jedna z možných odpovědí bude znít: „Poblíž chaosu.“ Znamená to, že křesťany můžeme očekávat poblíž míst, kde je lidství nejohroženější, kde je nejporušenější, nejzohavenější a zakouší největší nouzi. Křesťany najdeme poblíž Ježíše – a Ježíše zase najdeme, jak bezbranně stojí po boku lidí v tísni, poblíž lidského zmatku a trápení. Pokud být pokřtěn znamená dát se vést tam, kde je Ježíš, pak to znamená dát se vést do chaosu a nouze lidstva, které zapomnělo na své určení.

Za sebe bych dodal, že pokřtěný křesťan bude nejspíš ve styku s chaosem i ve vlastním životě – protože každý z nás je nejen ve styku s chaosem venku, ale také se spoustou nelidskosti a nepořádku, který si nosíme uvnitř. Pokřtěný křesťan by neměl mít strach poctivě se podívat na chaos v sobě, tak jako se nebojí být kdekoli jinde, kde je ohroženo lidství.

(ukázka z chystané knihy Žít jako křesťan)

Kniha, která je druhým svazkem biblionské edice Teodokaps, vychází 23. května 2024 s doslovem Petra Jana Vinše a v překladu Milana Orálka a Šárky Grauové. V březnu 2024 vyšel první svazek Ježíšův žalm: Meditace nad sedmi slovy z kříže amerického teologa a veřejného intelektuála Stanleyho Hauerwase.

Kniha vychází 23. května 2024. Nakupujte nyní v předprodeji s 20% slevou.