Čtěme Nový zákon jako příběh. Vychází nové vydání s hlavním hrdinou na obálce

Čtěme Nový zákon jako příběh. Vychází nové vydání s hlavním hrdinou na obálce

„Příběh a učení Ježíše Nazaretského“, zní podtitul letošního vydání Nového zákona v překladu Bible21. Chceme tak čtenáře nově přitáhnout k pozoruhodnému příběhu, který vypráví o jednom z neznámějších a nejvlivnějších lidí vůbec. Ježíšův odkaz překračuje hranice časů, kultur i náboženství. Co je na něm tak mimořádného?

V obecném povědomí kolují stereotypní obrazy Ježíše konzervativce i Ježíše liberála, Ježíše mírotvůrce i Ježíše rebela, Ježíše podvodníka i Ježíše mesiáše, které jej uzavírají do zjednodušených a často vyprázdněných škatulek. Jeho neobyčejný životní příběh byl přitom na svou dobu podrobně zmapovaný lidmi z jeho nejbližšího okolí a později také písemně zaznamenaný spolu s dopisy jeho žáků do souboru, který dnes známe jako Nový zákon. Můžeme v něm číst o zkušenostech očitých svědků s osobou, jejíž krátké veřejné působení před dvěma tisíci lety má dodnes vliv na miliardy lidí:

Už mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. I já jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofile, neboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal.

(Začátek Evangelia podle Lukáše)

Kdo byl Ježíš? Co na něm bylo tak lákavé, že jej vyhledávaly početné davy? Jak se na něj dívaly náboženské autority tehdejší doby? Co pro něj bylo důležité a co naopak nepodstatné? Jaké bylo jeho poselství? A jakou roli hrál potulný židovský kazatel v počátcích podzemního hnutí (a dnes světově nejrozšířenějšího náboženství) křesťanství?

Nový zákon je mnohem více než pouhý věroučný dokument. Tuto sbírku textů o životě a učení Ježíše z Nazaretu sepsali jeho žáci v 1. století n. l. Jeho odkaz překračuje hranice časů, kultur i náboženství a přináší překvapivě aktuální moudrost, naději a perspektivu.

V nakladatelství Biblion právě vychází aktualizované vydání Nového zákona v moderním a dobře čitelném překladu Bible21, který zachovává emocionální náboj originálu a zároveň dbá na současnou češtinu 21. století. Autorem obálky a ilustrace je designér Petr Stiegler, který se dlouhodobě věnuje grafické podobě Bible21.

Ať už jste Nový zákon ještě nečetli, nebo se vám možná pravidelným čtením text rozdrobil do neuchopitelných kousíčků, zveme vás ke čtení pozoruhodného příběhu, který zásadně ovlivnil světové dějiny.

Nové vydání je nyní k dispozici v e-knihkupectví biblion.cz za zvýhodněnou cenu 150 Kč. Při odběru více výtisků můžete využít množstevní slevy.