Evangelium podle Ivana

Evangelium podle Ivana

Už více než měsíc na Ukrajině zuří válka, válka krutá, nespravedlivá a svévolná. A od samého jejího začátku se před našimi zraky odvíjí také mnohovrstevnatý zápas o jazyk, ať už jde o jasné pojmenování agresora, jazyk propagandy nebo komunikační strategie. Donekonečna můžeme citovat Orwella. Naše schopnost pojmenovávat je nezpochybnitelně mocná. Je-li zneužitá, vede k uzavření a útlaku. Nakládáme-li s ní ovšem v kontextu lásky a spravedlnosti, doširoka otevíráme dveře porozumění, důvěře, sdílení.

Mnozí z nás v posledních týdnech otevřeli své domovy těm, kdo z nich byli vyhnáni ve své vlastní zemi, jiní se zapojují do dobrovolnické práce, ale snad každý už potkává ukrajinské sousedy, spolužáky, kolegy, farníky. Společným jmenovatelem tohoto setkávání je jazyk, potřeba a touha se dorozumět a rozumět.

Proto jsme se rozhodli vydat dvojjazyčné evangelium – a není náhoda, že právě Janovo, pro naše nově příchozí sousedy vlastně Ivanovo. Na jeho začátku přeci stojí právě slovo, Slovo, jímž se počínají všechny věci, Slovo, které poznáváme a učíme se celý život, a přece s ním nejsme hotovi. Janův text je vnímán jako nejdůvěrnější z evangelijní čtveřice. Evangelium lidské a osobní.

Ukrajinsko-české vydání Evangelia podle Jana odpovídá na tíživou situaci množství válečných uprchlíků, kteří se ocitli v Česku. Známý biblický text pomáhá naplnit duchovní potřeby ukrajinských uprchlíků a zároveň jim nabízí příležitost pro seznámení se s češtinou a latinkou.

Tuto publikaci je totiž možné pořídit ve dvou verzíchPrvní z nich je klasickým zrcadlovým překladem, kde proti ukrajinské verzi stojí český text a v případě, že čtenář ovládá ukrajinskou cyrilici i latinku, může pohodlně sledovat obě jazykové verze. Ne každý ale může bezproblémově ovládat čtení v latinské abecedě – proto jsme připravili také druhou verzi evangelia, která vedle českého a ukrajinského textu obsahuje navíc transliteraci češtiny do ukrajinské cyrilice.

Postní doba se pomalu chýlí ke konci a právě s blížícími se Velikonocemi chceme nabídnout tuto možnost prožít svátky s evangeliem, které hovoří univerzálním jazykem lásky. Ať s knihou doma na gauči, v obchodě nebo vlakovém kupé – vytvářejme bezpečný prostor pro naslouchání, v němž se můžeme učit jeden od druhého.

Díky podpoře dárců, kteří nám umožnili vytisknout již 17 000 kusů knihy, pořídíte Evangelium podle Jana zcela zdarma.