Jaký byl Jan Hus člověk?

Jaký byl Jan Hus člověk?

Před 604 lety, 6. července 1415, byl za kacířství odsouzen a následně upálen mistr Jan Hus. Dnes ho celý svět zná jako velkého církevního reformátora a bojovníka za pravdu. Jaký byl však Hus člověk?

Knížka Listy z Kostnice jej nechá mluvit sama za sebe. Seznamte se skrze Husovy dopisy s nesmírně silným, upřímným a inspirujícím člověkem, který poznal pravdu tak velikou, že za ní neváhal položit svůj život.

Využijte čas letních prázdnin a blížícího se státního svátku Dne upálení mistra Jana Husa a seznamte se s velkým člověkem. Nahlédněte do Husovy osobní korespondence a začtěte se do niterného svědectví muže, který věděl, pro co žije, a pro co mu stojí za to zemřít. A který měl neodolatelnou potřebu své přesvědčení sdílet se svými blízkými i vzdálenými – s přáteli, i nepřáteli. Kniha je sbírkou vybraných dopisů z posledního roku Husova života.

Texty vybral, do moderní a čtivé češtiny převedl a poznámkami opatřil Alexandr Flek. Úvod knihy obstaral Martin Chadima.