Je Bůh láska navěky, nebo jen dokud neumřeme?

Je Bůh láska navěky, nebo jen dokud neumřeme?

Nakolik je křesťanství skutečně evangeliem, tedy „dobrou zprávou“, a nakolik je to zvěst o jediné možnosti, jak uniknout před hněvem trestajícího Boha? Svižná a čtivá kniha Láska vítězí vedle sebe klade zažité představy o věčnosti a poukazuje na jejich vzájemné rozpory. Plete se Bůh, nebo jsou mylné naše výklady a představy o něm? A je Bůh opravdu láska?

Jedním z nejoblíbenějších prostředí českých pohádek je peklo. Zatuchlé pláště efektně vlají, pod kotli praská a plivance síry doprovázejí kouřové efekty. V pekle bydlí zlo, ale vlastně je tam legrace a teplé domácké útulno. Nebi zato vévodí sterilní běloba, kadeře a vypulírovaná nuda. Americký pastor Rob Bell sice české pohádky pravděpodobně příliš nesleduje, ale se zažitou představou nebe a pekla se potýká i ve vlastní kultuře. Do ní patří tradice vášnivých nedělních kázání o svržení do ohnivého jezera a vdechování žhavých plamenů, ke kterému budou navěky odsouzeni všichni, kdo nevyznají Ježíše jako svého Pána. Nebe bude oproti tomu vypadat zhruba jako pozlacené Beverly Hills, jen bez smogu a daní. Ať tradiční představy o nebi a pekle považujeme za pravdivé, nebo směšné, tak jako tak formují, jaký úsudek si tvoříme o křesťanství a o jeho Bohu. Co je vůbec zač?

Jsem přesvědčen, že Ježíšův příběh je hlavně a především o Boží lásce ke každému z nás. O šokující, nádherné, bezmezné lásce ke všem lidem, kteří kdy žili a kteří kdy žít budou. Tohle je pointa.

Takhle začíná kniha Láska vítězí. Žádné chození kolem horké kaše. Kniha psaná krátkými údernými větami od prvních slov směřuje k pointě. Takže příběh o lásce. Ale — není to na celou knihu trochu málo? Že je Bůh láska, to je přece stará známá věc. A že láska vítězí, to je taková romantická variace na prezidentskou standartu, nebo ne?

Je nás pořád víc, kdo máme čím dál silnější pocit, že Ježíšův příběh se stal rukojmím úplně jiných příběhů — příběhů, které by Ježíš nikdy nevyprávěl, protože nemají co dělat s tím, o co mu šlo.

Americký pastor Rob Bell, kterého časopis Time vyhlásil v roce 2011 za jednoho ze stovky nejvlivnějších světových osobností, ovšem velmi rád domýšlí věci do důsledků. A to i věci notorické, které považujeme za tak samozřejmé, že je běžně už nemáme potřebu prověřovat. Třeba že Bůh je láska. V téhle souvislosti klade jednoduchou otázku: a jak je to tedy s nebem a peklem? Jako teolog bere vážně Bibli a pečlivě v jejích textech zkoumá, zda zjevný rozpor mezi nekonečnou všemocnou láskou a věčným zatracením většiny lidstva opravdu pramení z jejích textů, nebo má původ někde úplně jinde.

Láska vítězí vzbudila v USA širokou a velmi vzrušenou debatu. Nejkonzervativnější kruhy ji označily za nepřijatelnou, protože její závěry do písmene neodpovídají jejich teologii. Přitom autor sám vychází z konzervativního prostředí, argumentačně se opírá o Bibli a odkazuje na křesťanskou tradici. Jak ale sám přiznává, nejvíc ho popuzuje, že se o těchto zásadních otázkách leckde považuje za nepřijatelné vůbec jen mluvit. To jde ale proti duchu celého Písma.

Tuhle knihu jsem napsal v přesvědčení, že víra, ke které nás Ježíš zve, se nevyhýbá velkým otázkám ohledně velkých témat, jakými jsou Bůh a Ježíš a spása a soud a nebe a peklo. Naopak. Vede nás právě k tomu, abychom si takové zásadní otázky kladli.

Otázky, které řeší spousta lidí.
Lidé věřící,
lidé, co se za věřící nepovažují,
lidé, co bývali věřící, ale už to právě kvůli podobným otázkám vzdali,
lidé, co považují věřící za oklamané blázny,
duchovní, faráři, kazatelé —
takové otázky má zkrátka kdekdo.

V některých kruzích se takové otázky ovšem nenosí. Otevřené, upřímné zkoumání věcí, na kterých nejvíc záleží, se nepřipouští. Kolik lidí mi vyprávělo, že když vyslovili obavu, vyjádřili pochybnost nebo položili otázku, dostali od své rodiny, církve, přátel nebo komunity odpověď: „O tomhle se u nás nediskutuje.“

Jsem přesvědčen, že už sama diskuse o těchto věcech je božská. Abraham ze všech sil smlouval s Hospodinem. Většinu knihy Job zabírá hádka o podstatě lidského utrpení. V básních Jeremiášova pláče se Bůh prakticky ocitá na lavici obžalovaných. A v evangeliích Ježíš odpovídá skoro na každou otázku — otázkou.

„Co myslíte?“
„Jak to čteš?“
Znovu a znovu a znovu se ptá.

Knihu Láska vítězí přinášíme českým čtenářům jako impulz pro životodárnou diskusi, ve které je prostor vyjádřit všechny naše myšlenky, váhání i pochybnosti. Ve které si můžeme ujasnit, prověřit, utvrdit se, případně přehodnotit, čemu vlastně věříme ohledně věčnosti, lidského osudu i Boha, který nad nimi stojí. A třeba spolu s autorem objevit, že evangelium je daleko lepší zprávou, než jsme čekali.

 

Kniha vychází 6. listopadu 2020. Objednávejte v předprodeji se se slevou do 5. listopadu. Více o titulu:

Video