Kam až nás zavedou zákruty Bible? Bible jako mnohogenerační rozhovor

Kam až nás zavedou zákruty Bible? Bible jako mnohogenerační rozhovor

Teolog, spisovatel a výtvarník Daniel Pastirčák se ve své knize Labyrintem Bible: Putování za podivuhodným příslibem nevydává po vyšlapaných a umetených cestičkách. Fascinován biblickým vícehlasem míří rovnou čarou tam, kde se náhledy biblických svědků různí, k liniím, na kterých se v průběhu dějin vedou spory. Jeho kniha tak zve čtenáře – tápajícího hledače i zkušeného harcovníka –, aby se ponořil archeologickými vrstvami Knihy knih až tam, kde se hraje o osud člověka.

Když Bůh podle biblického vyprávění stvořil člověka a vdechl mu život, aby se stal živou bytostí, vdechl do něj spolu s životem také ducha dialogu. Člověk tedy mluví s Bohem. Učí se s ním mluvit. A tak pro sebe postupně objevuje Boha. A právě o tom vypráví Pastirčákova kniha: o nejrůznějších podobách rozhovoru, k němuž je vstupní branou Bible.

Rozhovor totiž spolu nevedou jen člověk a Bůh, ale i pisatelé jednotlivých biblických knih – v průběhu dějin přebírají svá témata, a přitom je upravují, prohlubují, posunují dál. Když člověk začne číst Bibli, nějaký čas mu trvá, než se v tom rozhovoru zorientuje a zjistí, že v Bibli nejde o věcné poznatky o světě, ale o mnohogenerační zkušenost s Bohem.

Daniel Pastirčák, autor knihy

Daniel Pastirčák, autor knihy

Daniel Pastirčák nám po cestách v labyrintu převážně starozákonních textů přesvědčivě ukazuje, že ačkoli se kánon biblických spisů dávno uzavřel, rozhovory vedené napříč Biblí proto ještě neustaly. Kniha Labyrintem Bible je pozvánkou, aby se do nich pozorně zaposlouchal i každý, kdo hledá hlubší zakotvení a smysl vlastního života. Pro otevřeného čtenáře mohou být působivé Pastirčákovy sondy, doprovázené autorskými ilustracemi, i něčím víc: nabídkou, aby do těchto rozhovorů sám vstoupil. Mezi námi a biblickými texty leží celá tisíciletí společenského vývoje. Kdo se však vydá po načrtnuté trase ve spleti biblických cest, zjistí, že otázky, na něž se tu hledají odpovědi, nejsou ani v nejmenším pasé.

V ráji jsme viděli hada, jak před člověkem zpochybňoval Boha. V nebeské radě jsme viděli satana, jak před Bohem zpochybňoval člověka, a na poušti vidíme ďábla, jak před Ježíšem zpochybňuje Krista.

„Jsi-li Boží Syn…“ opakuje zas a znovu, jako by chtěl těmito slovy vrhnout stín pochybnosti na bytí, v němž jsou Bůh a člověk jedno. „Jsi-li Boží Syn, projev svou moc.“ Na velmi vysoké hoře předloží ďábel Ježíši všechna království světa: „Pokloň se mi a tohle všechno je tvoje.“ Pokloň se pýše, pokloň se sám sobě! Právě tak a ne jinak se zotročené já klaní ďáblovi. Ježíš si však zvolil Jobovu cestu, a Bůh se v Ježíši stává Jobem.

Mohli bychom to popsat jako takovýto symbolický dialog:

„Zkusme ještě tohle,“ navrhne Bůh satanovi, „stanu se Jobem.“ Satan se škrábe v bradce – nechápe. „Stanu se bezmocným člověkem,“ vysvětluje mu Bůh, „dělej si se mnou, co chceš.“ Satan přimhouří oči: „Chceš mi říct, že se stanu Pánem světa?“ „I tak by se to dalo říct,“ přikývne Bůh. „Nevadí ti, že si tě lidé budou plést se mnou?“ diví se satan. „Ujmi se vlády, Pane světa,“ usmívá se Bůh, „když své dílo dokonáš, zvítězíš. To vítězství ale bude tvou porážkou. Ukáže se, že skutečná nestvořená moc, ze které pochází svět a která může jako jediná proměnit a uvést smrtelného člověka do jednoty s Bohem, je láska.“

(ukázka z knihy Labyrintem Bible)

Kniha vyšla 8. prosince 2023, zakoupit ji můžete v našem e-knihkupectví. Novinku nabízíme také ve výhodném balíčku edice Teologie21, která se věnuje současným postmoderním tématům teologie. Balíček kromě novinky obsahuje tituly Ukřižovaný Bůh (J. Moltmann) a O Bohu a pelikánech (McDaniel). Využijte 25% slevu.