Když tradiční věřící podléhají únavě, novou naději přináší konvertitka

Když tradiční věřící podléhají únavě, novou naději přináší konvertitka

Když tradiční věřící podléhají únavě, novou naději přináší konvertitka. V novém svazku populární edice Dennodenně tak vykládá knihu Rút ve svém navýsost současném komentáři Saša Jacobea, farářka Českobratrské církve evangelické v Praze Dejvicích.

Svižné vyprávění knihy Rút, plné nečekaných dějových zvratů, představuje dvě ovdovělé ženy, které v drsném patriarchálním světě najdou díky své vynalézavosti a jistě i s Boží pomocí způsob, jak se vyrovnat s nepřízní osudu. Saša Jacobea se nebojí do starozákonního příběhu vnést moderní ženskou optiku, která zdůrazňuje hledisko všech, kteří obvykle stojí stranou společenského zájmu. Podobně se Jacobea soustředí na každodenní život a jeho praktické obtíže, aby upozornila na to, že náš duchovní život se neodehrává ve vzduchoprázdnu, ale je výsledkem konkrétních rozhodnutí v konkrétních situacích.

Kratičkou knihu Rút, která je jedním z drobných skvostů hebrejské Bible, stejně jako její protagonistku mají čtenáři v oblibě už tisíce let. Tato jakoby až románová postava však má podstatný význam i pro křesťany: odhodlaností a věrností, kterou prokazuje své izraelské tchyni Noemi, si tato žena z pohanského Moábu nakonec získá místo v Ježíšově rodokmenu.

Rút se vydala paběrkovat. Vysbírávat na poli, co po žních zůstalo. Nejspíš od Noemi věděla o tom, že Tóra, tedy Mojžíšův zákon, přikazuje, aby se s ohledem na přistěhovalce, vdovy, sirotky a chudé nesklízelo na polích, v sadech i na vinicích úplně, beze zbytku. Že to není snadné, chodit po strništi a hledat zapomenuté klásky, co zbyly? Asi proto se té činnosti říká paběrkování. A to je také klíčové slovo celé druhé kapitoly, které se tu mnohokrát opakuje.

Když jsem byla podruhé ve Španělsku na poutní cestě do Santiaga de Compostela, bylo babí léto. Všude zrálo nejrůznější ovoce. Před mnoha domy byla na zídce, na chodníku či na lavičce mísa plná toho, co zrovna domácím rostlo na zahradě a u ní cedulka „pro poutníky“. Vzpomínala jsem tehdy na Rút. A zároveň jsem se sama učila, že když přijdu do albergue, poutnické ubytovny, která je takzvaně donativo, tedy „dej, kolik můžeš“, nedám co nejméně, abych ušetřila. Dám tolik, kolik by stál nocleh v běžné ubytovně. Mohu-li, pak i malounko navíc, aby tu albergue donativo mohl fungovat i pro další poutníky. Ty, co přijdou po mně, po nás, za měsíc či příští jaro. Protože třeba budou potřebovat levný nocleh. Lekce ze Španěl, lekce z knihy Rút: poděl se, nesysli si všechno jen sama pro sebe.

Saša Jacobea (1985) působí od roku 2021 jako evangelická farářka v pražských Dejvicích. Stala se také jednou z tváří projektu „duchovní restaurace“ Nekostel, který se snaží přivést lidi k zájmu o spiritualitu a oslovit je přístupným a srozumitelným jazykem.

evangelická farářka Saša Jacobea

evangelická farářka Saša Jacobea

Kniha je čtvrtým svazkem edice Dennodenně, která nahlíží pradávné biblické příběhy brýlemi současných inspirativních osobností. Dosud vyšly svazky Ester z pera spisovatelky Jany Šrámkové, Píseň písní v podání husitské farářky Martiny Viktorie Kopecké a Jonáš, k němuž napsal komentář profesor religionistiky Pavel Hošek.

Ilustracemi knihu Rút doprovodil Oldřich Holinka, mladý absolvent ateliéru ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Kniha vychází 28. listopadu 2023. Nakupujte v předprodeji s 20% slevou. Novinku nabízíme také ve výhodném balíčku s dříve vydanými svazky edice Dennodenně.