Mariina nejtěžší zkouška – postní texty v Biblionu

Mariina nejtěžší zkouška – postní texty v Biblionu

V postní době vám každou středu přinášíme inspirativní texty, pečlivě vybrané z chystané knihy amerického teologa Stanleyho Hauerwase. Prožijte přípravy na největší křesťanský svátek v sebereflexi a soustředěné citlivosti na Ježíšova slova z kříže.

„Ženo, hle, tvůj syn!“ … „Hle, tvá matka!“

V jedenácté kapitole listu Židům se nám připomíná, že naše pramatky a praotcové žili „vírou“. Marie, dcera Izraele, ovšem prošla zkouškou, jakou v Izraeli nikdo nikdy neprošel. Ježíšovo „hle, tvůj syn“ od Marie žádá, aby se stala svědkyní Synova obětování, aby vstoupila do temnoty, již představuje kříž, a přesto se pevně držela slibu, který přijala od Ducha, že toto je ten, kdo „rozežene pyšné, mocné svrhne z trůnů, hladové nasytí dobrými věcmi a splní to, co slíbil Abrahamovi a jeho potomkům“. To všechno učiní její syn, Mesiáš, na kříži.

Ježíš Marii ukládá, aby „učedníka, kterého miloval“ přijala za vlastního, za svou pravou rodinu. Marie takto vtahuje učedníky do církve, sdílí s nimi svou víru a ta umožňuje tu naši. V této chvíli, u paty kříže, se rodí církev a my začínáme být vtahováni do tajemství spásy. Marie, nová Eva, se pro nás stává prvorozencem nové skutečnosti, nové rodiny, kterou mohl stvořit pouze Bůh.

Augustin poznamenal, že Bůh nás sice stvořil bez nás, ale nechce nás spasit bez nás. Marie je první významnou představitelkou „nás“. Ježíšova židovská matka nás jedinečným způsobem předchází ve víře a nedovoluje křesťanům zapomenout, že bez Božích zaslíbení Izraeli by naše víra byla marná. Křesťané, kteří mají sklon snižovat Mariinu roli v příběhu naší spásy, zapomínají, že Bůh zůstává věrný slibům, které dal svému lidu, Izraeli. Náš Spasitel se narodil z Marie, a tak z nás učinil stejně jako ze Židů svůj tělesný lid, abychom žili vírou v Toho, který nás vyzývá: Pohleďte na mé ukřižované tělo.

(překlad Petr Macek)

Ukázka z chystané knihy amerického protestantského teologa Stanleyho Hauerwase. Kniha vychází 28. března 2024, předprodej bude brzy spuštěn.

 

Doporučené čtení do postní doby:
Timothy Keller – Naděje navzdory: Realita vzkříšení a smysl Velikonoc
N. T. Wright – Překvapivá naděje: Nový pohled na věčnost, vzkříšení a naše poslání na zemi
Jürgen Moltmann – Ukřižovaný Bůh: Kristův kříž jako základ a kritika křesťanské teologie