Moltmannova nejvýraznější kniha konečně česky. co když domyslíme Boží smrt až do konce?

Moltmannova nejvýraznější kniha konečně česky. co když domyslíme Boží smrt až do konce?

Když Jürgen Moltmann vydal Ukřižovaného Boha, proměnil diskuzi o tom, kdo to vlastně na Golgotě umřel. Podařilo se mu přesvědčivě ukázat, že hlavní Boží vlastností není apatie a neproměnnost, ale láska. Živý Bůh reaguje na stvoření, nechává se jím ovlivnit a pohnout. Po 50 letech vychází první český překlad teologického bestselleru.

„Kdo má zájem, může číst v originále“, zní možná až příliš často z kateder českých teologických fakult. České překlady i těch nejzásadnějších světových teologických klasik mnohdy chybí. Nakladatelé musí vážit, zda prodejem vůbec pokryjí náklady. V Biblionu chceme přispívat ke kultivaci českého teologického prostoru. Rozhodli jsme se proto vydat český překlad knihy, která zatřásla s tím, jak svět do té doby přemýšlel o Boží smrti. Pokud Bůh na kříži opravdu trpěl, co to vypovídá o Něm a o co utrpení stvoření? V předmluvě překladatele píše Petr Gallus:

V Ježíši Kristu opravdu umírá druhá osoba božství, Bůh Syn. Tím Otec právě jako Otec Syna trpí také, byť jinak než Syn, a ve smrti Syna zakouší i sám Otec smrt svého otcovství. Stojí zde Bůh proti Bohu, což ukazuje hloubku a závažnost hříchu a smrti, které sahají až do samotného Božího života. Zároveň se na tom ukazuje, že plnou hloubku Kristova kříže je možné uchopit až z jeho překonání, totiž z pohledu vzkříšení.

Moltmann proto nemluví paušálně o smrti Boha, ale přesněji o „smrti v Bohu“. To je totiž pointa Kristova kříže: je to událost v Božím životě, lidská smrt je díky Kristu součástí Božího života, který se ve vzkříšení prokázal jako silnější. Moltmann tak tímto odvážným pojetím konečně doplnil do mozaiky tradice ústřední kamínek, který v ní dlouhá staletí chyběl. Proto je jeho kniha pořád důležitá.

Zároveň tím Moltmann přednesl také svoji odpověď na problém Božího působení ve světě tváří v tvář i takovému zlu, jakým byla Osvětim: v Ježíši Kristu se Bůh sám stal součástí světových dějin a jejich krutostí. V Ježíši Kristu trpěl a zemřel také on sám. Nelze na něj tedy již směřovat kritickou otázku, jak tváří v tvář takovému zlu obstojí jeho dobrota či spravedlnost, protože nezůstal stát mimo.

Nezůstává však jen u toho, že spolu se svým lidem trpí a umírá. To by byla chabá útěcha. Ježíšův příběh končí vzkříšením, které se otevírá univerzálně pro všechny. A právě touto nadějí je nesena celá Moltmannova teologie.

Jürgen Moltmann (*1926) je německý evangelický reformovaný teolog, dnes již klasik teologie 20. století. Proslavil se jako teolog křesťanské naděje v Boží království, která je zakotvená ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Z tohoto pohledu se nebál teologicky rozvinout jasná a odvážná stanoviska například v politické teologii, v otázce smrti Boha, teodiceje, v pohledu na církev i na svět jako Boží stvoření. Ovlivnil teology z prostředí evangelického, evangelikálního i katolického, kritické souputníky našel především v židovském prostředí.

Překladatel Petr Gallus. Fotografie: ETF UK​​​​

Překladatel Petr Gallus. Fotografie: ETF UK​​​​

Překladu z němčiny se ujal doc. Petr Gallus z Evangelické teologické fakulty UK, který vyučuje na katedrách systematické teologie a teologické etiky.

České vydání finančně podpořili: Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové, F-nadace a Daniel Bordovský.

Kniha Ukřižovaný Bůh vychází 5. září 2023. Nakupujte nyní v předprodeji s 20% slevou. Nákupem podpoříte budoucí realizace podobně náročných projektů, jako je tento. Děkujeme.