Nenásilný Bůh – postní texty v Biblionu

Nenásilný Bůh – postní texty v Biblionu

V postní době vám každou středu přinášíme inspirativní texty, pečlivě vybrané z chystané knihy amerického teologa Stanleyho Hauerwase. Prožijte přípravy na největší křesťanský svátek v sebereflexi a soustředěné citlivosti na Ježíšova slova z kříže.

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

Tato slova z kříže a kříž sám znamenají, že Otce lze nalézt, až když i poslední stopy moci nebo alespoň toho, jak moc sami chápeme, mizí; že autoritativní svědectví Ducha se nejjasněji zjevuje, až když lidská autorita ve všech podobách bere za své; a že exemplárním projevem moci a autority našeho Boha je tento zajatec odsouzený k smrti. Nyní lze správně chápat i Ježíšovo mlčení před Pilátem – Ježíš tu odmítá přistoupit na to, jak svět chápe moc a autoritu. Po pravdě řečeno stojíme na Pilátově straně. Nechceme se vzdát svého chápání Boha. Nechceme, aby Ježíš byl opuštěn, protože nechceme uznat, že ten, kdo opouští a je opuštěn, je Bůh. Snažíme se nějak „vysvětlit“ slova vyjadřující opuštěnost, abychom Boha uchránili před tím, aby si dělal blázny z toho, že je Bůh, a přitom naše pokusy chránit Boha ukazují, jak nás děsí Bůh, který nás odmítá zachránit násilím.

Cyril Jeruzalemský připomíná, že když se Kristus obrací na Otce slovy „Bože můj“, činí tak za nás a na našem místě. Slyšte ta slova „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ a vězte, že Boží Syn tu zaujímá naše místo, stává se za nás opuštěností, kterou působí náš hřích, abychom my sami mohli žít v důvěře, že svět byl tímto křížem vykoupen.

(překlad Petr Macek)

Ukázka z chystané knihy Ježíšův žalm: Meditace nad sedmi slovy z kříže amerického protestantského teologa Stanleyho Hauerwase. Kniha vychází 18. března 2024, nakupujte v předprodeji s 20% slevou.