Nové vydání Husových Listů z Kostnice

Nové vydání Husových Listů z Kostnice

Letošní výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa se pomalu blíží. Při té příležitosti jsme pro vás připravili nové vydání Husových Listů z Kostnice v nové grafické úpravě naší Malé edice klasiků s originálním linorytem Magdaleny Rutové.

Husova korespondence je čtenářsky stále velmi přitažlivé téma a v posledním století byly jeho listy vydané hned několikrát. V čem je tedy toto nové vydání zvláštní? Je určené pro novodobého čtenáře: biblista a překladatel Alexandr Flek převedl vybrané Husovy dopisy do současné češtiny tak, aby byl jejich jazyk co možná nejpřístupnější, a knihu doprovodil stručnými faktografickými poznámkami.

Nejde tedy o další knížku „o Husovi“ – z této útlé, téměř kapesní publikace promlouvá nečekaně osobně, přímě a silně Hus sám. Nepromlouvá tu ovšem hlasem velikána dějin, teologa či myslitele, ale spíše hlasem nám velmi blízkého člověka, který chtěl žít autenticky a pravdivě, který až do poslední chvíle myslel na své bližní a který se pro spravedlnost a pro své svědomí neváhal postavit světské i církevní moci. Zkrátka, Listy z Kostnice jsou unikátním osobním svědectvím křesťana, který v životě i smrti bezvýhradně následoval Ježíše Krista.

Nové vydání Listů z Kostnice toto svědectví zprostředkuje jako inspirativní výzvu platnou i pro nás, kdo žijeme o šest staletí později, ale v nějaké míře čelíme podobným výzvám i dnes.

Kniha vychází na konci června a až do 6. července, výročí upálení Mistra Jana Husa, vám ji nabízíme s předprodejní slevou 20 %.