O tajemství Vánoc s Timem Kellerem. Tip na adventní četbu

O tajemství Vánoc s Timem Kellerem. Tip na adventní četbu

Brzy přijde ten čas, kdy se ulice rozzáří světlem vánočních ozdob a v kostelech i domovech se každou neděli na věncích rozsvítí jedna další svíce. Lidé se začnou připravovat na nejkouzelnější svátky v roce. Ve vánočním shonu se však dá lehce opomenout samotný smysl Adventu. Přinášíme vám tip, jak adventní čas využít pro své duchovní usebrání.

Už máte plány na Advent? Inspirujte se pro svou adventní přípravu u newyorského kazatele a autora řady bestsellerů Timothyho Kellera, který se zamýšlí nad důležitostí rozjímání nejen před Vánoci. V knize Tajemství Vánoc sdílí svou zkušenost ze semináře, kterého se před lety účastnil:

Na programu křesťanské konference, která mě kdysi tak hluboce ovlivnila, byl i seminář nazvaný „Jak číst Bibli“, vedený Barbarou Boydovou. Jen co jsme si sedli, vyzvala nás: „Během následujících třiceti minut sepište aspoň třicet věcí, které si odnášíte z verše:

‚Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!‘ (Marek 1:17).“

A hned dodala: „Po deseti minutách budete mít na papíře asi jen čtyři nebo pět bodů, ale nevzdávejte to. Vydržte celou půlhodinu a zkuste to vytáhnout až na těch třicet.“ Tiše jsme tedy seděli a snažili se splnit její zadání. Po deseti minutách jsem si byl naprosto jistý, že jsem z těch pár slov vydoloval všechno, co se v nich dá objevit. Položil jsem tužku a ve zbývajícím čase jsem si chtěl myslet na své. Všichni ostatní ale vypadali, že usilovně pracují, a tak jsem tužku zase vzal a pokračoval v hledání. A najednou jsem si skutečně začal všímat nových věcí. Když jsem si představoval, co by ta věta znamenala bez některého použitého slůvka, najednou jsem si lépe uvědomil, jak specifický význam každé z nich do celého verše vnáší. Díky tomu jsem dokázal dát dohromady dvě nebo tři další myšlenky navázané na každý z těch pojmů. Pak jsem se pokusil přeformulovat celý verš vlastními slovy. Také při tom jsem objevil nové významové roviny, které mi dosud unikaly.

Když uplynul vymezený čas, Barbara nás vyzvala, ať na svých papírech zakroužkujeme tu nejsilnější a pro nás osobně nejrevolučnější myšlenku, kterou jsme v textu odhalili. Načež řekla: „Tak a teď zvedněte ruku vy, kdo jste na tu nejsilnější a nejrevolučnější věc přišli během prvních pěti minut?“ Nikdo se nehlásil. „Během prvních deseti minut?“ Zase nic. „Do patnácti minut?“ Pár rukou. „Dvaceti?“ O několik víc. „A do pětadvaceti minut?“ Zdaleka nejvíc. Tahle zkušenost úplně změnila můj přístup k Bibli, a vlastně i k životu vůbec.

Mnozí jsou přesvědčeni, že na Vánocích už nás nemůže nic překvapit, a možná ani oslovit. Avšak opravdu jsme už o Vánocích slyšeli úplně všechno? „Při rozjímání objevíme i v na první pohled jednoduché větě nové netušené rozměry, významy a poučení“, vybízí Timothy Keller. Navíc, pozorně naslouchat lze nejenom příběhům a knihám, ale i lidem. Svým pozorným nasloucháním ukazujeme, čemu nebo komu přikládáme důležitost. Ovocem naslouchání je pak porozumění: Božímu slovu nebo třeba myšlenkám a emocím svých blízkých.

Nechte se pozvat k adventnímu rozjímání nad významem Vánoc spolu s Timothym Kellerem a jeho knihou Tajemství Vánoc: Překvapivé čtení nejznámějšího příběhu dějin.