Opuštěný Bůh – postní texty v Biblionu

Opuštěný Bůh – postní texty v Biblionu

V postní době vám každou středu přinášíme inspirativní texty, pečlivě vybrané z chystané knihy amerického teologa Stanleyho Hauerwase. Prožijte přípravy na největší křesťanský svátek v sebereflexi a soustředěné citlivosti na Ježíšova slova z kříže.

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

Co si s takovým výkřikem počít, jde-li o Božího Syna? Nemůžeme potlačit myšlenku: „Jestliže jsi Boží Syn, máš něco takového říkat? Jestli jsi Bůh, jestli jsi druhá osoba Boží Trojice, jak můžeš být opuštěn?“ Tenhle Bůh má očividně problém.

V žalmech najdeme hojně starších vyjádření opuštěnosti Bohem, ale předpokládáme, že žalmy vyjadřují naše zoufalství, náš pocit opuštěnosti, a ne opuštěnost Boží. Proto máme za to, že se nehodí, aby se Bůh modlil žalmy.

Při setkání s těmito slovy z kříže se skoro nemůžeme vyhnout tomu, abychom se Boha snažili chránit před tím, že je Bůh. Proto také hledáme nějaké vysvětlení, jak nebo proč mohl Ježíš tato slova opuštěnosti pronést.

Myslíme si, že je to ve skutečnosti velmi prosté: Ježíš musel zemřít, protože jsme potřebovali a stále potřebujeme, aby nám bylo odpuštěno. Tento náhled však – a v tom je jeho ironie – přesouvá pozornost z Ježíše na nás.

To je ovšem, obávám se, osudný posun, protože jakmile si začneme myslet, že všechno je jenom o nás, o naší potřebě odpuštění, kříž zahalí banalita a zakryje před námi skutečnost, že právě zde máme nejprve a především vidět Boha…

(překlad Petr Macek)

Ukázka z chystané knihy amerického protestantského teologa Stanleyho Hauerwase. Kniha vychází 28. března 2024, předprodej bude brzy spuštěn.

 

Doporučené čtení do postní doby:
Timothy Keller – Naděje navzdory: Realita vzkříšení a smysl Velikonoc
N. T. Wright – Překvapivá naděje: Nový pohled na věčnost, vzkříšení a naše poslání na zemi
Jürgen Moltmann – Ukřižovaný Bůh: Kristův kříž jako základ a kritika křesťanské teologie