Ponořit se do tajemství kříže. Ale jinak

Ponořit se do tajemství kříže. Ale jinak

Americký teolog Stanley Hauerwas, který si vysloužil světovou pozornost provokativním promýšlením místa křesťanství v postkřesťanském světě, se ve své knížce Ježíšův žalm pouští do výkladu takzvaných sedmi slov z kříže, Ježíšových výroků, které nám odkázala dávná křesťanská tradice.

Ani v této meditativní knize, která vznikla pro jednu newyorskou velkopáteční bohoslužbu, se Hauerwas neprojevuje jako odtažitý teolog, zabíhající do sáhodlouhých abstraktních teorií, které se běžného čtenáře netýkají.

Právě naopak: jeho úvahy berou v potaz znepokojivé informační vakuum, v němž nás strohá evangelijní líčení zanechávají – snad proto aby nám zabránila Ježíšův kříž vřadit do každodenního života a tak si ho „ochočit“. Hauerwas se ve svých meditacích nevciťuje do trpícího Ježíše ani nevtahuje čtenáře do pomyslně realistických scén. Místo toho přemýšlí o tom, co nám dění na kříži sděluje o Bohu a co znamená smrt Božího Syna pro ty, kteří jsou „občany království, jehož vládním programem je odpuštění a vykoupení“.

Přemýšleli jste někdy o tom, co to znamená, když se Bůh modlí žalmy? O tom, že když Ježíš svěřuje Marii svému učedníku Janovi, zakládá tak církev jako Mariinu domácnost? O tom, jak si v hloubi duše přejeme, aby nás Bůh nezachraňoval křížem? O tom, že slova „Je dokonáno“ nebyla konstatováním konce, ale vítězným výkřikem? V Hauerwasově fascinující a podnětné knize si najdou své ti, pro které tato témata nejsou radikálně nová, i ti, pro které budou překvapením. A obojí se k ní budou moci stále znovu vracet, promýšlet ji, rozjímat nad ní – opakovaně přijímat Hauerwasovo pozvání přistoupit blíž a beze strachu hledět na tajemství a div Ježíšova kříže.

Knihu, která je prvním svazkem nové edice Teodokaps, provází sedm působivých dřevorytů amerického výtvarníka Ricka Beerhorsta.

Knihu, která je prvním svazkem nové edice Teodokaps, provází sedm působivých dřevorytů amerického výtvarníka Ricka Beerhorsta.