Postní texty v Biblionu #2: království naruby

Postní texty v Biblionu #2: království naruby

Víte, proč některým lidem připadá království tohoto světa „normální“ a Boží království „nenormální“? Zdá se jim běžné a přirozené, že svět klade důraz na moc a uznání, kdežto Ježíšův přístup orientovaný na službu a oběť jim připadá naprosto nemožný a nepřirozený. Je nepřirozený z biologického hlediska – kdo kdy slyšel o přežití nejslabších?

Boží království se zdá nepřirozené také z psychologického hlediska. Když slyšíte, jak Ježíš oceňuje slabost, chudobu, utrpení a odmítnutí, řeknete si: „To je masochismus. Z psychologického hlediska to je nezdravé. Takhle přece nikdo nedokáže žít.“

A víte co – on tak opravdu nikdo nedokáže žít.

Když vidíte, jak Ježíši záleží na chudých, jak bez zahořklosti odpouští svým nepřátelům, jak obětuje svůj život za druhé, jak žije dokonalým, bezhříšným, láskyplným životem, řeknete si: „Tak tohle nezvládnu.“ A máte pravdu – nezvládnete to. Ježíš Kristus jako příklad vás rozdrtí. Nikdy podle tohoto příkladu nedokážete žít. Ale Ježíš Kristus jako Beránek vás zachrání.

Na kříži dostává Ježíš to, co si zasloužíme my, abychom my mohli dostat to, co si zaslouží on. Když pochopíte, že k tomuto velkému zvratu došlo kvůli vám, když pochopíte, že se vzdal všeho svého nesmírného bohatství a přišel do naší chudoby, abyste vy mohli být duchovně bohatí, změní vás to.

Řekněme, že nějaký člověk žije naprosto podle hodnot království tohoto světa a jiný člověk se učí patřit do Božího království. Oba mají skvělé zaměstnání. Oba se náhle dozvědí, že o svoji práci přijdou, a vědí, že už pravděpodobně nikdy nedosáhnou stejného sociálně ekonomického postavení. V království tohoto světa má člověk pocit, že to je konec života. Království tohoto světa učí člověka budovat svoji identitu na postavení, penězích a moci. Bez těchto věcí žádnou identitu nemá. Pokud hrajete podle pravidel království tohoto světa, možná uděláte všechno pro to, abyste si zaměstnání udrželi. Budete možná i lhát nebo podvádět nebo někoho za jeho zády pomluvíte. Pokud ale začínáte zapouštět kořeny v Božím království, víte, že ztráta zaměstnání sice nebude nic jednoduchého ani příjemného, ale už jste se naučili, že když je blízko slabost a utrpení, chudoba a odmítnutí, je nablízku i Boží království. Je to doba, kdy si začnete uvědomovat, co je vaším skutečným pokladem, vaší opravdovou identitou.

Když je blízko slabost a utrpení, chudoba a odmítnutí, je nablízku i Boží království.

Křesťané mohou mít peníze, moc, uznání i postavení, ale zrovna tak je mít nemusí. Jak to? Tyto věci, které jsou v popředí zájmu království tohoto světa, už je nemusí stejnou měrou ovládat. Když člověk pochopí, co pro něj Ježíš udělal, osvobodí ho to. Když si uvědomíte, že vás ospravedlnila jeho milost a ne vaše úspěchy, a že v Ježíši Kristu jste milováni, začnete se na moc, peníze a postavení dívat jinak. Už vás neovládají.

Pokud se pokoušíte sami sebe spasit, vysloužit si sebeúctu, předvést se, budete peníze a moc buď příliš nenávidět, nebo příliš milovat. Můžete například říkat, že nemáte rádi peníze ani moc a nemáte rádi lidi, co je mají. Když se jim budete vyhýbat, můžete si připadat ušlechtile. V takovém případě jste v podstatě sví vlastní spasitelé. Nebo možná peníze a postavení naopak zoufale potřebujete, a to ze stejného důvodu – jste samospasitel. Můžete opovrhovat jinými způsoby, jak sami sebe spasit, než jsou ty vaše, ale děláte v zásadě totéž, jen jinak. Když však víte, že jste hříšník spasený z čiré milosti, můžete ty věci mít, ale také nemusíte. Jste svobodní.

Když víte, že jste hříšník spasený z čiré milosti, můžete mít vše, nebo nemít nic. Jste svobodní.

Pokud peníze nebo moc přijdou, dá se s nimi dělat spousta věcí. Pokud se začnou vytrácet, víte, že to je jeden ze způsobů, jak bude ve vašem životě působit moc Božího království. Meč se z vašeho života vzdaluje. Pocit tlaku se vytrácí. Pracujete, ale vaše práce vás nedefinuje. Pracujete, ale ne do úpadu. A budete tak spokojení, že budete působit téměř lehkomyslně. Lidé budou říkat: „Jak můžeš takhle utratit peníze? Jak si můžeš nechat ujít takovou pracovní příležitost? Jak se můžeš stýkat s člověkem, o kterém víš, že tě bude nejspíš využívat?“ Křesťan může odpovědět: „Jestli mě někdo využije, jestli mi dojdou peníze nebo jestli se moje kariéra nebude vyvíjet tak, jak by se mi třeba líbilo, není to konec světa. Ten strach už mě neovládá.“ Nahrazujete království tohoto světa Božím královstvím.

V páté kapitole spisu proroka Daniele pořádá babylonský král Belšasar divoký večírek, orgie, a netuší, že už se blíží armáda, která vyplení město a jeho samotného ještě téže noci zabije. Uprostřed slavnosti se však objeví ruka a začne psát na zeď. Nápis říká: „Tvé dny jsou sečteny.“

Pokud člověk žije sám pro sebe, utrácí všechny peníze jen pro sebe nebo usiluje o moc, zaměřuje se na své úspěchy a na svou pověst, jeho život možná připomíná úžasnou párty, ale podle Bible bude takové království vyvráceno. Dny toho království jsou sečteny.

V postním období vám každé pondělí přinášíme inspirativní texty pečlivě vybrané z našich titulů. Prožijte přípravy na největší křesťanský svátek v sebereflexi a soustředěné citlivosti na témata bolesti a smrti, ale i radosti a vzkříšení. Vaše nakladatelství Biblion

Úryvek z knihy Králův kříž známého amerického apologety a manhattanského pastora Timothyho Kellera.