Postní texty v Biblionu #2: nová perspektiva

Postní texty v Biblionu #2: nová perspektiva

Fotografie Alžběty Slámové z obrazového doprovodu knihy Ty jsi se mnou

Postní důraz na pokání bývá často nesprávně pochopený. Mnohem víc než o detailní sebezpyt se jedná o změnu orientace, obrácení, chceme-li už použít jiný termín církevní hantýrky. Místo omílání a rozebírání vlastních selhání má být půst vyplněn touhou začít myslet a jednat alespoň trochu jinak, s větším ohledem na nebeskou perspektivu. Že nás to vytrhává z užitečné kontemplace, na kterou si jindy v roce těžko hledáme čas? O intimitu niterného rozjímání tím nutně přijít nemusíme. Tahleta změna myšlení se může promítnout i v modlitbě, která najednou přestává připomínat bodový seznam potřeb a zamíří výš. Na úroveň, ze které se osobní potřeby ukazují jako nepatrné a bolesti globálního významu se stávají velmi osobními. Jedině se změnou perspektivy se dokáže člověk přimlouvat za celý svět. Podobně jako je to formulováno v knize Ty jsi se mnou

Protože jsi milostivý a mocný Bůh,
pokorně tě prosíme o tvé smilování:
aby moc zla byla zlomena,
skončilo ničení stvoření,
aby od své bludné cesty byli odvráceni všichni,
kdo ohrožují život
kvůli chamtivosti a hlouposti,
kvůli touze po moci i po poznání.
Prosíme tě o odvahu a fantazii,
abychom dokázali hledat možnosti,
abychom my sami o svém pokání a proměně nejen mluvili,
ale už i začali.
Protože jsi milostivý a mocný Bůh,
pokorně tě prosíme o tvé smilování:
pro všechny muže a ženy,
kteří musejí učinit těžká rozhodnutí
mocenská, hospodářská, soudní.
Protože jsi milostivý a mocný Bůh,
pokorně tě prosíme o tvé smilování:
pro všechny muže a ženy,
kteří musejí učinit těžká rozhodnutí
na vysokých školách i v médiích.
Dej jim, ať slouží míru, pravdě a spravedlnosti.
Prosíme tě také za všechny,
kteří kážou tvé slovo
či bojují za tvé stvoření;
dej jim, aby v zápasech rostli
a v utrpení zůstávali lidskými.
Prosíme tě za nás,
abychom ve všech pokušeních zůstávali kritičtí,
abychom se nestali povýšenými nad druhé,
abychom se v rozčarováních nestali cynickými,
abychom na této podivuhodné zemi žili bez sebelítosti
a v naději ve tvé velkolepé království.
Ve všech nouzích voláme o tvou pomoc.
V každém štěstí děkujeme za tvé požehnání.
S každým nádechem velebíme tvé vznešené jméno,
velebíme tebe, věčného a všemohoucího Boha,
Otce i Syna i Ducha svatého.

Manfred Josuttis

Úryvek z modlitební knihy Ty jsi se mnou. Tuto knihu si u nás můžete do Velikonoc zakoupit se slevou 20 %.