Postní texty v Biblionu #3: přijmout a darovat

Postní texty v Biblionu #3: přijmout a darovat

Někdy to nejtěžší je právě to nejjednodušší. Jen přijmout, poděkovat a být vděčný, dovolit druhému pomoci. Proč nám to jde tak těžce? Naše pyšné ego nás nepustí. Přesvědčuje nás, že my pomoc nepotřebujeme nebo, že bychom se zadlužili. Umět darovat i přijímat je však podmínkou dobrého přátelství. Postní parafrázi o vztahu mezi přátelstvím a křížem dnes čtěte od autora Parabible, Saši Fleka.

Rozlučka

V předvečer Velikonoc už mu bylo jasné, že tahle noc bude jeho poslední. Pozval proto své přátele do restaurace, aby se s nimi rozloučil; chtěl ty hodiny strávit v kruhu svých nejbližších. S Jurášem ale při té párty šili všichni čerti. Věděl totiž, co se chystá, a neměl klid.

Po večeři se zvedl. Věděl, kdo je a odkud a kam směřuje. Vzal ze stolu účet a zamířil ke kase, aby za všechny zaplatil.

Petr Šíma ale vyskočil: „Ježíši, nech to na mě – přece za nás nebudeš zase platit!“

„Nech to být,“ opáčil Ježíš. „Teď nemáš ponětí, co dělám, ale brzy to pochopíš.“

„Nechci, abys za mě pořád platil!“ stál na svém Petr.

„Ale no tak,“ uzemnil ho Ježíš. „Jestli mě nenecháš zaplatit, nebudeme už kamarádi!“

„Tož, to je jiná, šéfe,“ otočil tedy Petr. „V tom případě ještě jednu rundu na přátelství!“

Na to mu Ježíš řekl: „Kdo se mnou stoloval u téhle večeře, už žádnou další rundu nepotřebuje. Dnešní menu si budete připomínat navždycky, ale ne všichni.“ (Věděl totiž, kdo ho opustí a zradí.)

Když zaplatil, vrátil se ke stolu, posadil se a řekl jim: „Chápete už můj styl? Říkáte mi šéfe a máte pravdu – to já jsem. Když tedy já, váš šéf a trenér, dnes platím za vás, i vy příště plaťte jedni za druhé. Zkuste se v životě řídit mým příkladem. Je skvělé, když je sportovec jako jeho trenér a žák jako jeho učitel. Teorii už znáte. Teď vzhůru do praxe!“

V postním období vám každé pondělí přinášíme inspirativní texty pečlivě vybrané z našich titulů. Prožijte přípravy na největší křesťanský svátek v sebereflexi a soustředěné citlivosti na témata bolesti a smrti, ale i radosti a vzkříšení. Vaše nakladatelství Biblion

Parafráze evangelijního textu Jan 13:1-17 z knihy Parabible překladatele a nakladatele Alexandra Fleka.