Půlíme ceny Bible21

Půlíme ceny Bible21

Milí přátelé slova a zvláště Slova, znovu se blíží 30. září, svátek svatého Jeronýma, patrona překladatelů – a my při této příležitosti znovu slavnostně půlíme ceny všech našich vydání Bible21! Tahle vámi extrémně oblíbená akce letos platí už od 29. září do pravého poledne 1. října.

Tentokrát si připomínáme přesně 1601. výročí od Jeronýmova úmrtí. Asi by bylo veselejší připomínat si datum jeho narození, to ale neznáme – víme jen, že se narodil kolem r. 347 ve městě Stridon na území dnešního Chorvatska, ale ani to není tak docela jisté. Jeroným, jehož život začíná poněkud zastřeně, na sebe ale záhy začal poutat pozornost. Byl to velmi nadaný žák, který na přání svých rodičů studoval v Římě, ale do vínku dostal divokou povahu, což mu celý život působilo nejrůznější potíže. Ještě během studií ale uvěřil, nechal se pokřtít, a nakonec se vzdal akademické dráhy římského učence. Přesto se vrhl do studia – tentokrát svatých Písem. Podnikl odvážnou výpravu do syrské Antiochie, kde studoval hebrejštinu, jazyk biblických proroků, aby mohl číst jejich texty v originále.

Pro své znalosti byl Jeroným vážený a stal se mimo jiné i papežským sekretářem, ovšem díky své horlivosti se dostával do častých konfliktů, takže se musel mnohokrát stěhovat. Nakonec musel opustit Řím a vydal se do Svaté země, kde zůstal až do své smrti. Usadil se v klášteře poblíž Betléma – podle tradice dokonce přímo v jeskyni, kde se narodil Ježíš – a více než dvacet let překládal Bibli do lidové latiny. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, ale Jeroným se projevil jako revoluční překladatel. Do té doby se totiž používal jen starověký řecký překlad, Septuaginta, anebo překlady tohoto překladu. Místo toho, aby Jeroným přejímal Boží slovo z druhé ruky, zúročil svou znalost hebrejštiny a překládal rovnou z originálu. Nechtěl totiž opakovat chyby předchozích překladatelů, a tak šel přímo ke zdroji, aby vyjádřil smysl svatých textů co nejpřesněji a také co nejsrozumitelněji. Proto se jeho překladu říká Vulgáta, tedy lidová Bible.

Půlíme ceny Bible21.
Akce letos platí od 29. září do pravého poledne 1. října.

Jeroným tvrdil, že „kdo nezná Písmo, nezná Krista“ – a my dnes vděčíme jemu i všem jeho překladatelským následovníkům, že i když třeba neumíme hebrejsky nebo řecky, smíme Krista denně v Písmu poznávat a nezůstat „ztraceni v překladu“.

Jeronýmovo úsilí je pro nás v Biblionu příkladem a inspirací, jak přinášet Boží slovo věrně a srozumitelně i našim dnešním současníkům. Chceme proto tento svátek překladatelů oslavit spolu s vámi. Možná jste si už dlouho chtěli pořídit novou Bibli, ale váhali jste kvůli její ceně. Nebo byste rádi Knihou knih obdarovali své blízké. Nuže, teď je ideální příležitost. K poctě sv. Jeronýma v našem e-knihkupectví půlíme ceny Bible21 – ale nebojte, dorazí vám celá, od Genesis až po Zjevení! 🙂