Sexualita je vášnivý aspekt lidských vztahů. Ježíš byl sexy

Sexualita je vášnivý aspekt lidských vztahů. Ježíš byl sexy

Nad knihou Svatý sex se sešlo duo farářů-youtuberů Pastoral Brothers, klinický psycholog Marek Macák a spisovatelka Jana Šrámková. Byl Ježíš sexy? Jak sexualita překračuje hranice sexu? Diskuzi o vztahu spirituality a sexuality moderoval překladatel Bible Alexandr Flek.

Zatímco na otevřenosti a toleranci se většinou shodneme, kniha klade i zdánlivě rouhačskou otázku: Byl Ježíš sexy? Prožíval svoji sexualitu? Jak si můžeme ale takovou otázku neklást, když nám je příkladem plného lidství? Víme, že Ježíš byl atraktivní – přitahoval zástupy. Je ale tohle opravdu sexualita a můžeme vnímat všechny horizontální vztahy jako sexuální?

Je teologicky nedotažené, říká Jana Šrámková, že církev má za sebou urputné boje o to, že byl Ježíš plně člověk, ale přesto nám přijde žinantní přemýšlet o tom, že by mohl cítit nějaké sexuální potřeby nebo pnutí. Proč? I když to neříkáme nahlas, tak zkrátka pořád podprahově vnímáme, že je sexualita na člověku to nižší, ne snad zlé, ale horší. Proto se k Ježíši nehodí. Tomu ale Svatý sex oponuje: Člověk byl stvořený jako sexuální bytost, a to k Božímu obrazu. Takže naše sexualita naopak vypovídá o Boží povaze.

Marek Macák přitakává: Je nesmírně důležité uvědomit si, že když je někdo single a z jakýchkoli důvodů nežije genitální sexuální aktivitou, tak to samozřejmě neznamená, že není sexuální bytostí. Autorka správně rozšiřuje vnímání sexuálního pole daleko za samotný sexuální styk. Sexualita je vášnivý aspekt vztahovosti. Lidi na Ježíši pohoršovalo, jak to k němu táhlo i ženy, protože jsme zvyklí žít s padlou sexualitou a neumíme si představit vášnivý aspekt vztahů neporušený, neumíme ho vnímat bez rovnítka se sexem, nebo snahy o něj – ale to je freudovina.

Karel Müller, jeden z dua z Pastoral Brothers, přiznává, že ho doteď nenapadlo o Ježíšově sexualitě přemýšlet. Na kluky většinou moc nemyslím, ale v tomhle případě by to mohlo být zajímavé, i když toho o něm nevíme moc. Moderátor provokuje, že ani nevíme, jakou měl Ježíš orientaci – proč si ho automaticky představujeme jako heterosexuála? Jakub Malý se naopak prakticky drží toho, co víme: Ježíš svou sexualitou každopádně musel okolí provokovat už proto, že to byl třicetiletý chlap a byl svobodný. Tehdy se Boží požehnání jednoznačně spojovalo s rodinou, potomky a majetkem, a on – učitel – to všechno odmítl.

Bůh nás volá k plnosti lidství a plnost lidství je definovaná Kristem, shrnuje Marek Macák. Kristus překračuje hranice a kulturní bariéry své doby, jeho svatost není ustrašená, nebojí se, aby náhodou někam nešlápla. Jde do světa, jde k lidem. Je to celistvá krása a zahrnuje i nějaký appeal. Takoví lidé přitahují, jsou krásní v tom, jak jsou svobodní, jak přistupují k sobě. Září na různých úrovních, to je něco jiného, než když lacině strhávám pozornost jen na to, jak vypadám, protože se cítím nanic.

K debatě o tom, jestli existuje jedna ideální forma prožívání lidské sexuality – ať už je to celibát, manželství, stabilní partnerství nebo jiné – přidali Pastoral Brothers pár svých farářských zkušeností s páry, které se připravují ke svatbě, a Marek Macák dodává, jak je podstatné, že ať je naše osobní povolání v tomhle směru jakékoliv, je třeba žít ho v kontextu církve. Církev většinou hájí tradiční manželství, ale to neznamená, že stačí muž a žena a hotovo. Ať jsme povoláni k jakékoli cestě, potřebujeme formování uprostřed společenství s druhými lidmi, kteří vidí do našeho života, kterým můžeme vyznat hříchy, můžou nám říct, kde blbneme, povzbudit nás. Je velké nedorozumění, že základní jednotkou církve je tzv. nukleární rodina. Církev je základem pro nukleární rodinu a všechny typy vztahů. A přesně o tom Debra Hirsch píše, o široké definici rodiny, jakou přinesl Ježíš a která se neváže na pokrevní příbuzenství.

Kniha Svatý sex s otevřeností a pochopením otevírá otázky posedlosti církve sexuální čistotou, která místo svobody a zralosti přináší křeč. Řeší otázky genderu, sexuální orientace a další ožehavá témata. 

Knihu můžete v našem e-knihkupectví pořídit do 20. 2. 2022 se slevou 15 %.