Vychází John Stott: radikální učedník

Vychází John Stott: radikální učedník

Zařazení britského teologa Johna R. W. Stotta (1921–2011) do Malé edice klasiků možná leckoho překvapí. Ve škole jsme se o něm neučili, tak jakýpak klasik? Pravdou je, že v českém prostředí Stottovo jméno není obecně známé a rezonuje spíše v okruhu menších evangelikálních církví, zejména Církve bratrské. Stottova poslední kniha Radikální učedník, která vychází u příležitosti stého výročí autorova narození, však nabízí perspektivu křesťanství, která promlouvá ke každému Kristovu učedníkovi. Křesťanství nejen dobře čitelné, ale především palčivě aktuální.

Jeden z důrazů, který knihou proniká, je apel na péči o životní prostředí. Stott upozorňuje na to, že každý člověk nese svůj díl odpovědnosti za stav Země a krize, které čelíme, vyžaduje odpověď každého z nás. Autor, který navštívil desítky zemí světa, si dobře uvědomuje, jak těsně je environmentální problematika spjatá se sociálním útlakem a nespravedlností, a že ani k nim tedy nesmíme být lhostejní. Stott před své čtenáře staví obraz světa v neutěšené situaci hladu i bídy. Takový svět ovšem nemusíme nutně hledat na jiném kontinentu ani v jiné zemi – jsme vyzýváni k péči o druhé, k pozornosti a štědrosti, ke skromnému životu, který není slepý k sociální situaci druhých a je připraven se dělit o vlastní prostředky. Stottův přístup je hluboce zakořeněn v jeho teologii inkarnace, pro niž je primárním zdrojem Kristovo vtělení, tedy úplný a bezprostřední vstup do těla a světa, v němž splasknou všechny naše ochranné bubliny, zhroutí se kazatelny, z nichž bezpečně přihlížíme těm druhým, kteří jsou nám nesrozumitelní a kterých se snad bojíme. Nepotřebujeme teoretizování o vzdáleném Bohu, potřebujeme radikální blízkost, skutečné a upřímné vztahy, v nichž nečiníme rozdíly ani neupevňujeme svou společenskou pozici. Naléhavost, s jakou John Stott přistupoval k sociálním otázkám, se promítá do úsilí, s nímž už od 50. let minulého století propagoval toto téma v kontextu světového evangelikálního hnutí. Jedním z důsledků jeho práce jsou dokumenty tzv. Lausannského hnutí, které významně ovlivnil.

Jako každý jiný myslitel byl ovšem i John Stott dítětem své doby, a tak v jeho úvahách můžeme narazit na místa, která bychom dnes mnozí pojímali jinak. V současnosti si už například nevystačíme s odsudkem údajné morální zkaženosti Západu a s voláním po návratu blíže nedefinované „židovsko-křesťanské etiky“, zejména v kontextu vztahů osob stejného pohlaví. Stott sám se vždy odmítal účastnit křesťanských kulturních válek a tyto jeho dobové akcenty by nám dnes proto neměly sloužit jako munice pro jejich vedení.

Ačkoli je samozřejmě patřičné, abychom o Stottově díle uvažovali kriticky a poctivě, stojí za připomenutí, že teolog v mnohém jistě usiloval právě o takový přístup, který není zákonický, ale naslouchající. Tímto způsobem pracoval také s biblickými texty, varoval se uzavřenosti a extremismu. Kniha Balanced Christianity (1975, InterVarsity Press) dokonce zahrnuje podtitul A Call To Avoid Unnecessary Polarisation, tedy explicitní výzvu k odolání takovému rozdělení, které je zbytečné – a místo toho posilování jednoty v lásce.

John Stott nebyl sucharským teologem uzavřeným ve své pracovně. Dbal na pečlivé a pozorné studium, které povede k rozvaze a moudrosti, ale které stále vyžaduje živou zkušenost každodenní víry i mezilidských vztahů. Jeho pozice nebyla radikální jen před padesáti nebo šedesáti lety – je taková stále. Radikální učedník je knihou, která nabízí východiska i do naší současné nejistoty, obav a toužebně vyhlížené naděje.

Knihu můžete v našem e-knihkupectví pořídit do 19. 10. 2021 se slevou 20%.

Srdečně vás zveme také na vzpomínkový večer k příležitosti Stottova výročí, který se uskuteční 19. 10. 2021 od 18:30 hodin v modlitebně CB, Soukenická 15, Praha 1.