Vzniká komentářová řada, která přibližuje Bibli bez církevního a akademického žargonu

Vzniká komentářová řada, která přibližuje Bibli bez církevního a akademického žargonu

V nakladatelství Biblion zakládáme komentářovou edici Dennodenně, ve které současné inspirativní osobnosti osobitě komentují jednotlivé biblické knihy. Edice cílí i na necírkevní a laické čtenáře podobně jako překlad Bible21.

Široká veřejnost se o biblické komentáře prakticky nezajímá. Odborné texty o literárním žánru té či oné biblické knihy a jejím historicko-kulturním kontextu jsou psané převážně pro faráře, biblistky, kazatelky nebo studenty teologie, kteří jsou zběhlí v teologickém žargonu.

Pro všechny ostatní, kteří se chtějí dostat pod povrch biblických textů, aniž by museli mít teologické vzdělání, nově vzniká komentářová řada Dennodenně, která staví mosty mezi světem současného čtenáře a světem biblických textů postupně, knihu za knihou. Současné inspirativní osobnosti erudovaně a zároveň srozumitelným způsobem otevírají poselství pradávných biblických příběhů.

V Biblionu tak po vydání Bible21 pokračujeme ve vizi vydávat duchovní literaturu pro 21. století, která komunikuje nadčasové poselství Bible současným jazykem. Edice Dennodenně ostatně sdílí s překladateli Bible21 společné východisko. Ti překládali Bibli jako text navýsost literární, a proto dbali na respektování rozdílných žánrových poloh a zachování emocionálního náboje originálu.

Nejnovějším přírůstkem do edice je komentář k biblické knize Jonáš od profesora religionistiky a kazatele Pavla Hoška. Autor řady populárních knih se tentokrát vydává do hlubin příběhu proroka Jonáše, aby v jeho tváři objevil svůj vlastní stín. Co brání člověku chovat se soucitně ke druhým?

Na příběh urputného proroka nahlíží jako na dobrosrdečný Boží vtip o nás samotných. Pavel Hošek ve svém výkladu Jonášovi od začátku fandí. Údernými glosami sleduje Jonášovu nelogickou cestu pryč od jeho poslání, nastavuje nám zrcadlo a nutí nás přemýšlet, proč tento fantaskní příběh tak nápadně připomíná naši vlastní realitu.

Dosud vyšly také svazky Ester z pera spisovatelky Jany Šrámkové a Píseň písní v podání husitské farářky Martiny Viktorie Kopecké. Všechny tři dosavadní svazky jsou k dispozici také ve výhodném balíčku za 555 Kč, který naleznete v našem e-knihkupectví.