Ježíš jako žalm – postní texty v Biblionu

Ježíš jako žalm – postní texty v Biblionu

V postní době vám každou středu přinášíme inspirativní texty, pečlivě vybrané z chystané knihy amerického teologa Stanleyho Hauerwase. Prožijte přípravy na největší křesťanský svátek v sebereflexi a soustředěné citlivosti na Ježíšova slova z kříže.

„Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Jsme sice křesťané, ale přesto se bojíme svých navyklých představ a to, jak žijeme, často prozrazuje náš strach, že jsme jen bublinkami na rozbouřeném moři. Jsme produktem rozmarů bezcílného univerza a tytéž rozmary nás sprovodí ze světa. Strachujeme se, že zemřeme beze stopy, protože se nenajde nikdo, kdo by zachytil či uchoval v paměti stopu, jíž jsme bývali.

Proto je pro nás téměř nemožné, abychom se s žádostí toho lotra neztotožnili. Prosíme, drahý Ježíši, pamatuj na nás. Zajisti, aby naše životy měly smysl a my tak byli něco víc než jen bublinky v pěně života. Jenže společník ukřižovaného Ježíše nežádá, aby nebyl zapomenut a jeho život tak měl smysl. Přeje si, tak jako to žalmy učily Izrael, aby nebyl zapomenut, až Ježíš vejde do svého království. Takové přání dává smysl, jen pokud Ježíš – člověk, který podstupuje stejnou smrt na kříži jako lotr – může takovému přání vyhovět. My si zoufale přejeme nebýt zapomenuti, protože se bojíme, že nejsme nic. Lotr naproti tomu s drzou důvěrou žádá, aby nebyl zapomenut, protože poznává Toho, který si na něj vzpomenout může. Je to pozoruhodné. Tento provinilec je schopen vidět a vzít na vědomí, že toto je opravdu Ten, kdo vykoupí Izrael. V žalmech si žalmista často vylévá své zoufalství a prosí Boha o pomoc. Pomoc často nepřichází, a přesto žalmista zpívá:

Proč jsi sklíčená, duše má,
proč jsi ve mně tak ztrápená?
Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat;
on je můj Bůh, má záchrana!

Lotr poznává, že tento Ježíš je sám Boží žalm, který přemáhá smrt tím, že ji sám podstupuje.

(překlad Petr Macek)

Ukázka z chystané knihy amerického protestantského teologa Stanleyho Hauerwase. Kniha vychází 18. března 2024.